ЗНТУ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК ДВИГУНОБУДУВАННЯ"
Російська мова
 
Головна сторінка  Відомості для авторів  Статті  Редакція журналу  Пошук  
 
  Науковий журнал «Вісник двигунобудування» (скорочена назва – «ВД») видається з 2002 р.
Зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 20.05.2002 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №6157.
Засновники:
Запорізький національний технічний університет,
Відкрите акціонерне товариство «Мотор Січ» (Запоріжжя),
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Періодичність: двічі на рік – у січні та липні.
Обсяг – до 20 ум. друк. арк.
Формат 60x84/8.
ISSN 1727-0219.

Постановою ВАК України №1-05/10 від 10.12.2003 р. журнал занесений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Статті, що публікуються у журналі «ВД», реферуються в базах даних та реферативному журналі ВІНІТІ (Росія), загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та Українському реферативному журналі «Джерело».
Електронні копії виданих номерів журналу передаються до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, безкоштовний доступ у режимі on-line за адресою: http://nbuv.gov.ua/portal/Natural/VDS/index.html.

У журналі публікуються статті англійською, українською та російською мовами.
Друк чорно-білий, журнал не має кольорових вкладок, не містить інформації рекламного характеру.

Журнал складається з таких розділів:

  • аеродвигунобудування;
  • конструкція та міцність;
  • складання та випробування;
  • експлуатація, надійність та ресурс;
  • технологія виробництва і ремонту, конструкційні матеріали;
  • стандартизація і метрологія;
  • екологія.

Публікації в журналі здійснюються на некомерційній основі. Ознайомитися з вимогами до оформлення матеріалів можна в розділі «Відомості для авторів».
Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду.

Рукописи проходять незалежне рецензування з залученням провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів.
Журнал підписується до друку за рекомендацією вченої ради Запорізького національного технічного університету.

Терміни подачі матеріалів:

  • до першого номеру – березень–серпень;
  • до другого номеру – вересень–лютий.

Адреса редакції журналу:
Запорізький національний технічний університет, редакція журналу «ВД»
69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
Телефони: 0 (61) 228-16-27, 769-82-69
E-mail: vd@zntu.edu.ua

При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на журнал є обов’язковим.

Журнал розповсюджується:
за Каталогом періодичних видань України – оформити передплату можна в усіх відділеннях поштового зв’язку, пунктах приймання передплати або на сайті Державного підприємства по розповсюдженню періодичних видань «Преса» за адресою http://www.presa.ua/
Передплатний індекс – 37933;
через передплатну агенцію «Ідея»
83055, м. Донецьк, вул. Артема, 84;
тел. 0 (62) 381-09-32 (Донецьк), 0(44) 204-36-34, 417-87-67 (Київ).
 
ЗНТУ © 2006 - 2019 | Усі права захищені.
Розробка Владислав Зіновьєв, Дмитро Іссерт.