ЗНТУ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ "НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТАЛУРГІЇ ТА МАШИНОБУДУВАННІ"
Російська мова
 
Головна сторінка  Відомості для авторів  Статті  Редакція журналу  Пошук  
 
  Науковий журнал «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» (скорочена назва – «НМТ») видається з 1997 р.
Зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 29.01.2003 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №6906.
Засновник – Запорізький національний технічний університет.
Періодичність: двічі на рік – у січні та липні.
Обсяг – до 20 ум. друк. арк.
Формат 60x84/8.
ISSN 1607-6885.

Постановою ВАК України № 1-05/7 від 09.06.1999 р. журнал занесений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Статті, що публікуються у журналі «НМТ», реферуються в базах даних та реферативному журналі ВІНІТІ (Росія), загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та Українському реферативному журналі «Джерело».
Електронні копії виданих номерів журналу передаються до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, безкоштовний доступ у режимі on-line за адресою: http://nbuv.gov.ua/portal/natural/Nmt/index.html .

У журналі публікуються статті англійською, українською та російською мовами.
Друк чорно-білий, журнал не має кольорових вкладок, не містить інформації рекламного характеру.

Тематика журналу:

 • теорія будови та структурних змін у металах, сплавах та композитах;
 • вплив термічної, хіміко-термічної та термомеханічної обробки на характер структури і фізико-механічні властивості матеріалів;
 • конструкційні та функціональні матеріали;
 • механічні властивості сталей, сплавів та композитів;
 • технологічне забезпечення надійності та довговічності деталей енергетичних установок;
 • методи механічного оброблення;
 • технології зміцнювальних обробок;
 • характеристики поверхневих шарів та захисних покриттів деталей машин і виробів;
 • металургійне виробництво;
 • теплофізика та теплоенергетика;
 • ресурсозберігальні технології;
 • порошкова металургія;
 • промтранспорт;
 • раціональне використання металів;
 • механізація, автоматизація та роботизація;
 • вдосконалення методів дослідження та контролю якості металів;
 • моделювання процесів у металургії та машинобудуванні.

Публікації в журналі здійснюються на некомерційній основі. Ознайомитися з вимогами до оформлення матеріалів можна в розділі «Відомості для авторів».
Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду.

Рукописи проходять незалежне рецензування з залученням провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів.
Журнал підписується до друку за рекомендацією вченої ради Запорізького національного технічного університету.

Терміни подачі матеріалів:

 • до першого номеру – березень–серпень;
 • до другого номеру – вересень–лютий.

Адреса редакції журналу:
Запорізький національний технічний університет, редакція журналу «НМТ»
69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
Телефон: 0 (61) 769-82-96
E-mail:rvv@zntu.edu.ua

При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на журнал є обов’язковим.

Журнал розповсюджується:


за Каталогом періодичних видань України – оформити передплату можна в усіх відділеннях поштового зв’язку, пунктах приймання передплати або на сайті Державного підприємства по розповсюдженню періодичних видань «Преса» за адресою http://www.presa.ua/
Передплатний індекс – 23271;
через передплатну агенцію «Ідея»
83055, м. Донецьк, вул. Артема, 84;
тел. 0 (62) 381-09-32 (Донецьк), 0(44) 204-36-34, 417-87-67 (Київ).
 
ЗНТУ © 2006 - 2022 | Усі права захищені.
Розробка Владислав Зіновьєв, Дмитро Іссерт.